Markéta Vosyková

Vzdělání: ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta, bakalářský obor Sociální práce
Praxe:
r. 2010 – streetworker v TP COM.PASS (Ponton)
r. 2013 – individuální poradkyně a lektorka projektu Jsem Ready! pro mladistvé opouštějící zařízení ústavní výchovy (Ponton)
r. 2015 – kontaktní pracovnice v NZDM Atom (Diakonie ČCE Západ)
r. 2016 – koordinátorka NZDM Pixla (Ponton)
r. 2023 – koordinátorka interkultrních UA pracovníků v NZDM Pixla (Ponton)

Dlouhodobě vidím smysl v pomoci lidem v krizi. Neziskový sektor jsem si vybrala proto, že tady je podpora a pomoc poskytována klientům přímo, doslova „face to face.“ Práce je nestereotypní, reagující na aktuální společenské jevy, a tato dynamika práce s klienty mě velmi baví.