Olena Demchuk

Vzdělání: 2000-2007 – VŠ, Lvivská obchodní akademie, obor Právní věda, kvalifikace
Odborný právník (nostrifikace diplomu v ČR ze dne 1.3.2023)

r. 2002 – Komunální podnik města Mukačevo „Mukačivvodokanal“ Právní
poradkyně. Náplň práce: provádění metodického řízení právní práce v podniku, sepisování
žalob, obhajoba zájmů podniku u soudu, poradenství zaměstnancům podniku a klientům v
otázkách platné legislativy.
r.2008 – Komunální podnik města Mukačevo „Mukačivteplo“
Vedoucí právního oddělení. Náplň práce: příprava a předání potřebných materiálů soudním
orgánům, práce na analýze a zobecnění výsledků projednávání nároků, soudních případů;
řízení zaměstnanců oddělení.
r. 2013 – Advokátní kancelář "Bilovar and Co., Ltd.", s. r. o.
Právní poradce. Náplň práce: poskytování poradenství v právních otázkách, příprava a
podpora případů u soudů všech stupňů, sepisování žalob, úkonů, protokolů, potvrzení,
vyjádření, odvolání.
r.2018´- OSVČ (advokátka).
r.2023 – interkulturní UA pracovnice NZDM Pixla, Ponton, z.s.

Poslední tři roky na Ukrajině jsem pracovala ve státní správě, poskytovala bezplatnou právní
pomoc sociálně slabým vrstvám obyvatelstva.

Práce s dospívajícími a mladými dospělými je pro mě inspirativní a vidím v ní smysl. Baví mě, že se můžeme s klienty vzájemně rozvíjet a poskytnout si nový úhel pohledu.