O projektech

O projektech Pixlování a Bednění:

Pixlování

Underbridge music fest Pixlování představuje kulturně zábavné odpoledne pro neorganizované děti a mladé lidi nejen ze sociálně vyloučeného prostředí. Pixlování je také určené pro NZDM v Plzeňském a Karlovarském kraji, pro studenty a pro odbornou i širší veřejnost.

Pixlování se tradičně koná v tzv. Týdnu nízkoprahových klubů (konec září) a jeho součástí je opět den otevřených dveří v Pontonu, kdy se každý může dozvědět, čím se Ponton zabývá a nahlédnout do prostor v sídle organizace, v Podmostní 1 v Plzni.

V roce 2016 bylo Pixlování v pátek 23. září, konalo se jako vždy pod Roosveltovým mostem na adrese Podmostní 1, Plzeň, za podpory Městského obvodu 3 a Nadace 700 let města Plzně. Akce se zúčastnilo 150 návštěvníků. Během dne probíhaly soutěže o sladké ceny, proběhl rapový workshop, který si připravila KMP Produkcia a žonglérský workshop připravený skupinou Žongléros Ansámbl, z.s., kde se návštěvníci mohli přiučit novým věcem. Také proběhla hudební a taneční vystoupení, konkrétně hudební vystoupení Koki Bandu a HBJMP a taneční vystoupení Khamoro Plzňatar, která jsou připravována v rámci projektu Miro Suno.

V roce 2015 bylo Pixlování v pátek 25. září, konalo se jako vždy pod Roosveltovým mostem na adrese Podmostní 1, Plzeň, za podpory Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně a Nadace 700 let města Plzně.

Bednění

Akce Bednění představuje tradiční pestré odpoledne plné mladé městské a pouliční kultury. Proč právě Bednění? Má to paralelu se stavebnictvím – tam slouží bednění jako upevnění a podpora stavby.  Stejně tak projekt Bednění slouží k upevnění a podpoře kultury dětí a mládeže, u kterých je taková podpora významná (děti a mládež neorganizované, sociálně znevýhodněné, mládež městské subkultury – hopeři, beatboxeři).

Program Bednění přináší do příbramské panelové lokality „Křižák“, kde sídlí NZDM Bedna, oživení v podobě kulturního programu. Probíhají zde různé tvůrčí workshopy (beatbox, streetdance), soutěže či vystoupení. Akce je určena i pro širokou veřejnost, která má možnost seznámit se také s prostory a fungováním NZDM Bedna.

Bednění je zapojeno do Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork.

Poslední Bednění proběhlo 22. září 2016 a konalo se jako vždy před NZDM Bedna. Návštěvníci měli možnost naučit se základy streetdance či se zúčastnit workshopu s DJ Freezerem. Na akci si také mohli zahrát stolní fotbálek, zapojit se do výtvarné soutěže o ceny nebo si vyrobit vlastní originální placku. Návštěvníci tak měli možnost po celou dobu akce nahlédnout do prostor NZDM Bedna, dozvědět se více o jejím fungování a popovídat si s pracovníky.

Akce se konala pod záštitou starosty města Příbram Jindřicha Vařeky a účastnilo se jí cca 130 osob (90 dětí, 40 dospělých).

V neposední řadě děkujeme za finanční a materiální podporu akce:

Město Příbram, Středočeský kraj, Nadační fond Albert, PB Internet

Cíle projektů:

  • zajistit kulturní program pro neorganizované děti a mládež prostřednictvím koncertu hudebních skupin, workshopů a dalších akcí
  • během odpoledne informovat o nabídce služeb Pontonu v daném městě,
  • poskytnout prostor pro prezentaci vlastních hudebních, případně tanečních zkoušek
  • nabídnout dětem a mládeži možnost participovat na přípravě a organizaci takové akce
  • dát talentovaným dětem a mladým lidem pocházejících nejen ze sociálně vyloučeného prostředí možnost vystoupit a ukázat, čemu se věnují a v čem vynikají
  • vytvořit prostor, kde se mohou setkat různé skupiny lidí, od dětí a mladistvých přes ty, kteří s nimi pracují, nebo se na tuto práci připravují, až po ty, kteří se podílejí na podpoře neziskového sektoru
  • otevřít Ponton odborné veřejnosti a ukázat jim, čemu se věnujeme a z jakých důvodů

 

 

Bednění 2017:                                   Pixlování 2017:

     

Pixlování 2016                                                 Pixlování 2015:                                                 Pixlování 2014:

    PXL pro FB   Pixlování 2014

 

Pixlování 2013

Leták Pixlování 2013

 

Leták Bednění 2016:                                        Leták Bednění 2015:

          pozvánka Bednění 2015