O projektech

O projektech Pixlování a Bednění:

Pixlování

Underbridge music fest Pixlování představuje kulturně zábavné odpoledne pro neorganizované děti a mladé lidi nejen ze sociálně vyloučeného prostředí. Pixlování je také určené pro NZDM v Plzeňském a Karlovarském kraji, pro studenty a pro odbornou i širší veřejnost.

Pixlování se tradičně koná v tzv. Týdnu nízkoprahových klubů (konec září) a jeho součástí je opět den otevřených dveří v Pontonu, kdy se každý může dozvědět, čím se Ponton zabývá a nahlédnout do prostor v sídle organizace, v Podmostní 1 v Plzni.

V roce 2019 se na 12. ročníku hudebního festivalu Pixlování v Divadle Po lampou představili hudebníci a tanečníci Pontonu. Kromě stálých hudebníků z Nízkoprahového klubu Pixla – G-Black, Jay Gun, Big George – se předvedli a velký úspěch u publika získali nováčci Young Blood a zpěvačka Kate. Na akci vystoupila talentovaná mladá taneční skupina Uniq!. Akci podpořili: Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně a Ministerstvo kultury ČR. Odhadovaná návštěvnost byla 120 návštěvníků.

V roce 2018  proběhl 11. ročník hudebního festivalu Pixlování a plánovému místu v sídle organizace Ponton se poprvé uskutečnil v prostorách Divadla pod lampou v Plzni, k čemuž nás vedlo větší zaměření na hudbu oproti minulým ročníkům, danou kvalitnější produkcí kapel z Hudebny. Akci podpořili: Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, Městský obvod 3 a Ministerstvo kultury ČR. 11. Ročník byl zaměřen výhradně na hudební a taneční aktivity, které Ponton pořádá, tedy vystoupil taneční soubor Khamoro Plzňatar, amatérské kapely z Nízkoprahového klubu Pixla – Kandračovci, Gipsy Beng, Bad Game, Ivan G-Black a spol. Odhadovaná návštěvnost byla 190 návštěvníků a děkujeme Divadlu pod Lampou za spolupráci.

V roce 2017 proběhlo 22. září pod Roosveltovým mostem na adrese Podmostní 1, Plzeň. Akci byla podpořena Plzeňským krajem, Magistrátem města Plzně, Městským obvodem 3 a Nadací 700 let města Plzně. Mimo soutěží o ceny pro dětské návštěvníky akce uskutečnil hudební workshop zaměřený na rap, workshop městského sportu parkour, proběhlo taneční vystoupení skupiny Khamoro Plzňatar. Pro zvídavé byl určen naučně vzdělávací program mobilního planetária. Vystoupili amatérské kapely z Nízkoprahového klubu Pixla – Bad Game, Gipsy Miro, Ivan G-Black. Festival zakončila romská hudební skupina Bare Šere z Rokycan. Odhadovaná návštěvnost byla 150 návštěvníků.

V roce 2016 bylo Pixlování v pátek 23. září, konalo se jako vždy pod Roosveltovým mostem na adrese Podmostní 1, Plzeň, za podpory Městského obvodu 3 a Nadace 700 let města Plzně. Akce se zúčastnilo 150 návštěvníků. Během dne probíhaly soutěže o sladké ceny, proběhl rapový workshop, který si připravila KMP Produkcia a žonglérský workshop připravený skupinou Žongléros Ansámbl, z.s., kde se návštěvníci mohli přiučit novým věcem. Také proběhla hudební a taneční vystoupení, konkrétně hudební vystoupení Koki Bandu a HBJMP a taneční vystoupení Khamoro Plzňatar, která jsou připravována v rámci projektu Miro Suno.

V roce 2015 bylo Pixlování v pátek 25. září, konalo se jako vždy pod Roosveltovým mostem na adrese Podmostní 1, Plzeň, za podpory Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně a Nadace 700 let města Plzně.

Bednění

Akce Bednění představuje tradiční pestré odpoledne plné mladé městské a pouliční kultury. Proč právě Bednění? Má to paralelu se stavebnictvím – tam slouží bednění jako upevnění a podpora stavby.  Stejně tak projekt Bednění slouží k upevnění a podpoře kultury dětí a mládeže, u kterých je taková podpora významná (děti a mládež neorganizované, sociálně znevýhodněné, mládež městské subkultury – hopeři, beatboxeři).

Program Bednění přináší do příbramské panelové lokality „Křižák“, kde sídlí NZDM Bedna, oživení v podobě kulturního programu. Probíhají zde různé tvůrčí workshopy (beatbox, streetdance), soutěže či vystoupení. Akce je určena i pro širokou veřejnost, která má možnost seznámit se také s prostory a fungováním NZDM Bedna.

Bednění je zapojeno do Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork.

Bednění 2018 proběhlo v příbramském Křižáku ve čtvrtek 20. 9. 2018. Návštěvníci si v rámci dne otevřených dveří prohlédli prostory klubu NZDM Bedna, seznámili se s rozsahem poskytovaných služeb a zapojili se do pestrého programu. Fanoušci hudby se zapojili do workshopu beatboxu s Honzou Melicharem a workshopu DJingu s Tondou Schejbalem. Jak se bránit se účastníci akce dozvěděli v rámci workshopu o sebeobraně od Karla Kříže a jak to vypadá „když bičem mrská“ předvedl zkušený cowboy František Henkl během westernového workshopu. Mladší návštěvníci se zapojili do výtvarné soutěže a sportovci si přišli na své ve fotbalovém turnaji. Ten, kdo se nechtěl zapojit do turnaje aktivně, si mohl zahrát stolní fotbálek na klubu nebo si vyrobit památeční placku. Během odpoledne Bednu svou návštěvou podpořilo více než 110 lidí.

Bednění 2017 proběhlo 21. 9. 2017 jak v prostorách klubu, tak v prostoru venku před klubem. Ten, kdo na Bednění zavítal, se mohl zapojit celkem do tří workshopů. V prvním se účastníci akce naučili základy streetdance, ve druhém se dozvěděli informace o legálním sprejování graffiti a zároveň si mohli graffiti tvorbu vyzkoušet. Poslední workshop patřil oblíbenému tématu Cirkus Art. Po celou dobu trvání akce si návštěvníci mohli prohlédnout klub, seznámit se s obsahem poskytovaných služeb, využít volnočasové vybavení klubu, vyrobit si památeční placku, nechat se potetovat dočasným tetováním a zapojit se do výtvarné soutěže o ceny. Nejmenší návštěvníci nejvíce ocenili trampolínu před klubem. Bednění 2017 navštívilo přibližně 120 osob.

Bednění 2016 se konalo jako vždy před NZDM Bedna. Návštěvníci měli možnost naučit se základy streetdance či se zúčastnit workshopu s DJ Freezerem. Na akci si také mohli zahrát stolní fotbálek, zapojit se do výtvarné soutěže o ceny nebo si vyrobit vlastní originální placku. Návštěvníci tak měli možnost po celou dobu akce nahlédnout do prostor NZDM Bedna, dozvědět se více o jejím fungování a popovídat si s pracovníky. Akce se konala pod záštitou starosty města Příbram Jindřicha Vařeky a účastnilo se jí cca 130 osob (90 dětí, 40 dospělých).

Bednění  2015 se konalo ve čtvrtek 24. 9. 2015. Na programu byly tvůrčí workshopy beatboxu, breakdance a pouliční divadlo Cirkus Art. Návštěvníci akce si také mohli ve dvojici zasoutěžit na tanečních podložkách, vyrobit si vlastní placku, zahrát si na klubu stolní fotbálek, pořídit si dočasné airbrush tetování či se zúčastnit výtvarné soutěže „Nakresli své přání“. Autoři tří vylosovaných výkresů obdrželi věcnou cenu. Nejmladší návštěvníci kreslili křídami na chodník a rozzářili tak venkovní prostory šedého sídliště. Akce se účastnilo přibližně 140 osob.

V neposední řadě děkujeme za každoroční finanční a materiální podporu akce Bednění těmto dárcům:

Město Příbram, Středočeský kraj, Nadační fond Albert, PB Internet

Cíle projektů:

  • zajistit kulturní program pro neorganizované děti a mládež prostřednictvím koncertu hudebních skupin, workshopů a dalších akcí
  • během odpoledne informovat o nabídce služeb Pontonu v daném městě,
  • poskytnout prostor pro prezentaci vlastních hudebních, případně tanečních zkoušek
  • nabídnout dětem a mládeži možnost participovat na přípravě a organizaci takové akce
  • dát talentovaným dětem a mladým lidem pocházejících nejen ze sociálně vyloučeného prostředí možnost vystoupit a ukázat, čemu se věnují a v čem vynikají
  • vytvořit prostor, kde se mohou setkat různé skupiny lidí, od dětí a mladistvých přes ty, kteří s nimi pracují, nebo se na tuto práci připravují, až po ty, kteří se podílejí na podpoře neziskového sektoru
  • otevřít Ponton odborné veřejnosti a ukázat jim, čemu se věnujeme a z jakých důvodů

Pixlování podporují:

 

Bednění podporují:

Pixlování 2019:

Pixlování 2018:                               Bednění 2018:

     

 

Bednění 2017:                                   Pixlování 2017:

     

Pixlování 2016                                                 Pixlování 2015:                                                 Pixlování 2014:

    PXL pro FB   Pixlování 2014

 

Pixlování 2013

Leták Pixlování 2013

 

Leták Bednění 2016:                                        Leták Bednění 2015:

          pozvánka Bednění 2015