O projektu

Projekt Jsem ready byl ukončen k 30.6.2015. V rámci projektu bylo podpořeno 145 dětí a mladých lidí z 6 dětských domovů a 3 výchovných ústavů.

O Jsem Ready!

Projekt jsem Ready! podporuje mladé lidi z dětských domovů a výchovných ústavů při vstupu do samostatného života,  zmírňuje patologické jednání a zvyšuje hranici před sociálním vyloučením. Podpora spočívá v teoretické přípravě, nácviku, asistenci i praktické pomoci lidem, kteří jsou nebo byli v ústavním zařízení. Realizace projektu Jsem Ready! byla zahájena 1. 8. 2013.

Na základě seminářů vzniká díky předaným znalostem teoretické osvojení povinností v běžném životě. Individuální spoluprací před a po odchodu z ústavní výchovy probíhá praktická pomoc a to především v oblasti práce, bydlení, jednání s úřady, ale i v náplni volného času a hledání sebe sama a své budoucnosti. Projekt je určený klientům z Plzeňského kraje a nebo těm, kteří se z ústavní výchovy do Plzeňského kraje navracejí.

3 pracovníci pracují s mladistvými  před opuštěním zařízení a po odchodu ze zařízení. To znamená, že se na pracovníky mohou obrátit ti, kteří mají ještě nařízenou ústavní výchovu a tápou nad tím, co je čeká. Zároveň ti, kteří odešli již před několika lety, a ocitli se v nepříznivé situaci, kterou chtějí řešit. Klient kontaktuje pracovníka a řekne mu své představy a plány. Společně pak pracují na jejich splnění. Pracovník jedná tak, aby spolupráce byla co nejefektivnější – dojíždí do zařízení, kontaktuje zaměstnavatele, pomáhá se sepsáním životopisu nebo doprovází na úřady. Pokud to je možné, časově se přizpůsobuje klientovi. Pracovníci spolupracují se sociálními kurátory, dětskými domovy, výchovnými ústavy, neziskovými organizacemi a dalšími návaznými službami. Pro mladistvé, kteří opouštějí výchovné ústavy v Terešově a Hostouni, navíc realizují vícedenní semináře s tématy práce, bydlení, finance, sebepoznání a osobnostní rozvoj.

Projekt byl zahájen 1.8.2013

Tým Jsem Ready

pixla-pohlreichova

Bc. Pavla Pohlreichova
Koordinátorka Jsem Ready!
pohlreichova@ponton.cz
777 179 017

marek-uprav

Mgr. Marek Rubricius
Poradce, metodik Jsem Ready!
rubricius@ponton.cz
777 900 177

pixla-zikanova

Bc. Markéta Zikánová
Poradce, metodik Jsem Ready!
zikanova@ponton.cz
773 301 100

Další informace o projektu

 Celý název projektu: Příprava a následná pomoc osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Doba trvání projektu: 1. 8. 2013 – 30. 6. 2015

číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00138

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu České republiky.

fondy1

Partneři projektu

  

Zapojení klientů do klíčových aktivit (KA)

V rámci projektových aktivit je kladen důraz na budování poradenského vztahu s tím, že tento vztah je u větší části cílové skupiny založen na vzájemném poznání, důvěře a na dobrovolnosti.

 

a)  KA 02-  Semináře pro osoby z ústavního zařízení

Semináře probíhají v součinnosti s partnery projektu. Bloky seminářů jsou určené pro ty, kteří během cca jednoho roku opustí výchovný ústav. Jednotlivé semináře jsou zaměřeny na témata sebepoznání a sociální dovednosti, zaměstnání, prevence sociálně patologických jevů, základy finanční gramotnosti a bydlení. Důraz je kladen na získání praktických informací a nácvik dovedností.

b)  KA 03- Individuální poradenství (příprava na opuštění výchovného ústavu)

Do aktivity se zapojují mladiství, kteří se zúčastnili seminářů. Je vytvořena konkrétní anamnéza klienta, následně je vytvořen individuální plán s ohledem na jeho potřeby (např. s cílem získání zaměstnání, bydlení, vyjednání sociálních dávek, návrat do rodiny apod.). Plán je realizován individuální spoluprací s klíčovým sociálním pracovníkem.

c)    KA 04 – Individuální poradenství (po skončení nařízení ústavní výchovy)

Aktivita je určena pro všechny zájemce, kteří spadají do cílové skupiny. Tedy nikoliv pouze pro mladistvé z výchovných ústavů, ale pro všechny, kteří v nejbližší době opustí, nebo již opustili zařízení pro výkon ústavní výchovy, a pobývají v Plzeňském kraji. S klientem je vytvořen individuální plán s dohodnutým cílem, který bude realizován ve spolupráci s klíčovým sociálním pracovníkem.

Harmonogram klíčových aktivit projektu:

KA 01 – Příprava realizace projektu: 1. 8. až 30. 9. 2013

KA 02 – Semináře pro mladistvé z výchovných ústavů partnerů projektu: 1. 9. až 31. 12. 2013, 1. 9. 2014 až 30. 11. 2014

KA 03 – Individuální poradenství – Příprava na opuštění výchovného ústavu: 1. 11. 2013 až 31. 5. 2015

KA 04 – Individuální poradenství – Po skončení nařízení ústavní výchovy: 1. 8. 2013 až 30. 6. 2015

KA 05 – Doprovodná opatření – Proplácení odůvodněných nákladů na jízdné: 1. 8. 2013 až 30. 6. 2015

KA 06 – Monitoring a evaluace projektu: 1. 5. 2013 až 30. 6. 2015

Kontakt

                                     Bc. Pavla Pohlreichová                                        Bc. Jakub Václavů

koordinátorka projektu Jsem Ready!                      manažer projektu Jsem Ready!

tel.:  777 17 90 17                                                tel.:  773 33 43 63, kancelář:  773 220 557

e-mail:  pohlreichova@ponton.cz                           e-mail:  vaclavu@ponton.cz

Projekt Jsem Ready! dodržuje tzv. Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti se zakládají na svobodě a rovnosti všech lidí, jak v jejich důstojnosti, tak v právech. Je nutno potírat a předcházet diskriminaci u znevýhodněných skupin obyvatelstva. Cíle projektu naplňují principy rovných příležitostí OP LZZ. Individuální poradce bude potírat diskriminaci na základě principu rovných příležitostí v rámci OP LZZ.

Realizátor projektu uznává rovné příležitostí při náboru svých zaměstnanců, poskytuje jim vhodné podmínky pro práci a přizpůsobuje se zdravotně postiženým. Zaměstnancům umožňuje sladit rodinný život s profesním a firemní kultura je v souladu s cíli projektu.