Parkour park a kroužek parkouru – ukončený projekt

Parkour park pod mostem  je první stavební projekt spolku Ponton. Na základě spolupráce a dobré zkušenosti s plzeňskými parkouristy a realizací kroužku Plzeň bez překážek (rok 2014 – 2015) a především na základě velkého zájmu dětí se Ponton rozhodl postavit 1. parkourové hřiště v Plzni.

Základním stavebním materiálem jsou palety, OSB desky a železné tyče. Park je umístěn pod Rooseveltovým mostem před sídlem Pontonu na pozemku, který Ponton získal od města Plzeň do bezplatné výpůjčky. Výhodu tedy je, že na hřiště neprší a nesněží a je v centru města.

Výstavba parkour parku proběhla v říjnu a listopadu 2016. Hřiště bylo postaveno za 60 tisíc. 30 tis. poskytlo Město Plzeň (skrze Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Komise protidrogová a prevence kriminality), 20 tisíc Česká asociace streetwork a zbývajících 10 tisíc firma Hofman Wizard. O výstavbu se postarali zejména sami parkouristé i děti a mládež z Pontonu, zaplacen byl jeden brigádník – řemeslník.

Výstavba parku proběhla z finančních důvodů svépomocí, proto prvky zde postavené nejsou tzv. homologované. To je hlavním důvodem, proč nemůže být hřiště otevřeno komukoliv a kdykoliv, jako jiná veřejná hřiště. Výstavba homologovaného hřiště se správným povrchem by stála zhruba 800 000 Kč. Ponton tedy bude hřiště otevírat na akcích pro veřejnost (např. Bonjour festival 2016, Pixlování) a v rámci kroužku parkouru. Do parku mohou také chodit zaměstnanci Pontonu a na vlastní nebezpečí tam brát své parkouristické přátele. Vstup na hřiště mají dále povolený ti parkouristi, kteří mají s Pontonem pracovní smlouvu na workshopy a kroužek. Dále bude hřiště přístupné všem spolkům a sdružením, které se věnují parkouru, nebo ho chtějí pod dohledem vyzkoušet.

Na výstavbě parkour parku dále spolupracovala firma Maurice Ward Logistics s.r.o., která poskytla bezplatnou dopravu palet a páskovací stroj na jejich pevné spojení. Více než 100 kusů palet Ponton získal darem od firmy Palety a gitterboxy

Všem donorům a spolupracovníkům děkujeme.

 

Kroužek parkouru

V roce 2018 je díky podpoře Nadačního fondu Albert, stejně tak jako v roce 2017, realizován kroužek parkouru. Lektory tréninků budou zkušení parkouristé, se kterými spolek Ponton pravidelně spolupracuje. Tréninky pro vybrané zájemce o parkour probíhají od 25.2. 2018 do listopadu 2018, jednou týdně na dvě hodiny pro celkem 12 dětí. Během roku se uskuteční i parkour kamp. V rámci projektu budou probíhat tréninky v parkourové hale In Motion, parkourovém parku pontonu a v gymnastické tělocvičně.

 

Za podporu při vzniku parku dále děkujeme:

160606_nove_logo_plzen_3

logo-bezpecna-plzen       cas-logomaurice-ward

 

HW logo