Půlroční projekt Pátek, to je den! se blíží do své poloviny

27
Zář

Od června 2017 probíhá dlouhodobý projekt Pátek, to je den! V průběhu půl roku je z pátku na sobotu realizováno celkem 6 přespávacích akcí pro děti a mládež ve věku od 10 do 20 let. Náplní každé jednotlivé akce je odpolední volnočasový program a večerní preventivní program, reagující na aktuální témata v životě mladých lidí. Projekt je strukturován tak, aby se vytvořila aktivita pro děti a mládež v pátek, kdy není v provozu většina sociálních služeb určených pro děti a mládež, především tedy NZDM. Právě pátky patří mezi dny, kdy je u této skupiny zvýšené riziko patologického jednání a páchání trestné činnosti. Projekt svými aktivitami na tento předpoklad reaguje, a působí tak preventivně.

V měsíci červnu proběhlo přespání pro mladistvé starší 15ti let. V rámci volnočasového programu jsme navštívili laser game, preventivní program byl následně zaměřen na téma bezpečný sex. V srpnu byla akce určena pro mladší děti ve věku do 13 let. Společně jsme navštívili zoologickou zahradu a poté jsme besedovali nad tématem zdravý životní styl.

Do konce roku 2017 se v rámci projektu uskuteční ještě 4 další přespávací akce.

Projekt Pátek, to je den! je realizován za finanční podpory Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.