Řešení dluhů – příběh z COM.PASS

9
Led

Denisovi je 18 let, bydlí v Plzni a s pracovníky COM.PASSu se setkává již od roku 2015. Ještě před dovršením plnoletosti, se Denis sestěhoval se svou přítelkyní do bytu a osamostatnil se tak od rodiny. Mělo to ovšem za následek to, že nedokončil střední školu a začal pracovat načerno, aby mohl platit bydlení.
Když byl ještě malý a bydlel u své matky, dostal několik pokut od dopravních podniků, které nebyly zaplaceny a vznikly mu tak dluhy.
Denis oslovil pracovnici Lucii Kröhanovou a domluvil si s ní schůzku. Na první společné schůzce zmapovali jeho aktuální situaci a dluhy, o kterých ví či se domnívá. Dohodli se, že se zajde domluvit na Plzeňské městské dopravní podniky, kde zjistí skutečnou výši dluhů a jméno exekutora.
O několik dní později pracovnice uživatele kontaktovala a zajímala se, jak pokročil a kam se již zašel zeptat. Denis informoval o tom, že ještě nikde nebyl a požádal pracovnici, zda by ho mohla doprovodit, protože se za své dluhu stydí.
Společně tak zašli na PMDP, kde zjistili výši dluhů, jméno exekutora a domluvili se na měsíčním dobrovolném splácení. Takto postupovali i na zdravotní pojišťovně, kde se podařilo též domluvit dobrovolné splácení.
Ke konci schůzky pracovnice motivovala uživatele, aby i nadále pokračoval ve splácení. Ocenila tento velký krok, který učinil a domluvili se, že ho pracovnice bude pravidelně kontaktovat a zjišťovat, jak si vede a případně tak mohli předejít nepříznivým situacím.
Klíčovým byl hlavně společný rozhovor mezi pracovnicí, Denisem a jeho přítelkyní. Uživatel si rozhovorem uvědomil, že nebude-li splácet dluhy, nikdy se ve svém životě neposune dál a narůstající dluhy ho budou pronásledovat po celý život a jen tak sami od sebe nezmizí.

Lucie Kröhanová DiS, Terénní pracovnice TP COM.PASS, krohanova@ponton.cz, 777 559 509