ŘEŠENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI: klient Nikolas (r. 2014)

29
Zář

Klient byl kontaktován na základě doporučení sociální kurátorky. Klient byl v situaci, kdy jej čekalo soudní líčení z důvodu páchání trestné činnosti. Obával se trestu odnětí svobody, s pracovnicí projektu Jsem Ready! spolupracoval zejména na zajištění možnosti podmíněného trestu. V této záležitosti proběhly konzultace s pracovníky Probační a mediační služby, výsledkem bylo zaslání písemného návrhu na probační dohled k soudu. Pracovnice klienta připravovala na samotné líčení, prošla s ním, jaké doklady je nutné mít s sebou, jak by mohl proces probíhat apod. Samotnému líčení byla pracovnice přítomna. Klient byl odsouzen k podmínečnému trestu a byl mu nařízen dohled probačního úředníka. Pracovnice s ním dále konzultovala dopady z páchání trestné činnosti v podmínce. Další zakázkou klienta bylo nalezení zaměstnání, popřípadě bydlení. S klientem byl sepsán životopis, následně kontaktoval pracovní agenturu. K osobnímu pohovoru jej pracovnice doprovodila. Prostřednictvím pracovní agentury klient získal zaměstnání, podařilo se mu sehnat také bydlení v ubytovně.