Robin (18) – Jak funguje platba složenkou

3
Úno

Robin patří k dlouhodobým uživatelům NZDM Bedna a příležitostně využívá i Terénní formy služby. Žije s otcem a dvěma sourozenci. Klub je pro něj místo, kde se setkává s kamarády a může být v kontaktu s pracovníky. Uživatel využívá prostor v klubu pro individuální nahrávání vlastní hudby, skládání textů k písním, účastní se aktivit a programů, které klub pořádá. Během kontaktu se Robin obrátil na pracovníka s žádostí o pomoc s vyplněním složenky. Svěřil se, že mu dorazila první splátka a neví si rady s její úhradou. Pracovník byl postupně seznámen o důvodech této platby a s jeho finanční situací. Z rozhovoru vyplynulo, že uživatel nemá možnost převodu částky jinou platební metodou. Společně s pracovníkem navštívili Českou poštu, kde se u úřednice informovali na správný výběr typu poukázky a způsobu jejího vyplnění. Robina pracovník na poště seznámil s dalšími typy poštovních poukázek, správným výběrem pro určité platby a jejich vyplněním. Následně jí uživatel samostatně vypsal. Robin si je po konverzaci s pracovníkem vědom, že splátky musí hradit pravidelně v řádném termínu lhůty splatnosti a již ví, jakou platební metodou převod provede. Tím se posílila jeho finanční gramotnost.