Samanta (22 let) – Napsali mi, že mám dluhy…, příběh z COM.PASSu

12
Zář

Ke konci června 2019 se pracovníkům TP COM.PASS ozvala klientka. Té přišel dopis ze zdravotní pojišťovny, že dluží 45 000,- Kč a 8.900,- Kč penále za období od roku 2016 – 2019. Klientka panikařila a nevěděla, jak je možné, že má dluh. Z rozhovoru s pracovnicí vyšlo najevo, že byla po celou dobu, kdy ji vznikal dluh, na rodičovské dovolené. Není tedy možné, aby za toto období dlužila na zdravotním pojištění. Klientka tedy požádala, aby ji pracovnice pomohla. Sestavily společně individuální plán s dílčími kroky. Do tohoto IP byla zapojena klientka, pracovnice terénního programu, úřad práce a zdravotní pojišťovna. Pracovnice zapůjčila klientce telefon a na nečisto si zkusily rozhovor na zdravotní pojišťovnu, aby si byla klientka více jistá v tom, na co se ptát. Poté na pojišťovnu klientka zatelefonovala a dozvěděla se, že si musí zajít na ÚP, aby ji potvrdili od kdy do kdy pobírala dávky rodičovské dovolené a toto potvrzení předložit ve zdravotní pojišťovně. Tím by se měl dluh vymazat. Pracovnice si ověřila, zda všechny kroky zvládne klientka sama. Klientka si jednotlivé kroky zapsala a na konci schůzky zrekapitulovala. Klientka byla po schůzce s pracovnicí a vyřízení si telefonu mnohem klidnější. Ozve se pracovnici až bude mít situaci vyřešenou případně, kdyby vše nešlo dle plánu.

Díky tomuto příkladu vychází najevo, že je dobré všechny informace ověřovat a nepřijímat dluh bez zjevné příčiny. Klientka v době nástupu na rodičovský příspěvek zapomněla tuhle skutečnost nahlásit na zdravotní pojišťovně, ale situaci lze řešit zpětně. 

Příklad dobré praxe zpracovala terénní pracovnice sociální služby Terénní program  COM.PASS organizace PONTON, z.s. –  email: kacerkova@ponton.cz