Sebíku, slyšíš mě?

19
Led

Příklad dobré praxe:

Do Klubíčka začal chodit Sebastian, kterému byly zrovna tři roky. Hned při zápisu jsme od matky zjistili informace o jeho lehké nedoslýchavosti. V průběhu spolupráce a docházky Sebastiana do Klubíčka bylo zjištěno, že jeho nedoslýchavost zcela jistě potřebuje více pozornosti. Výchovné metody matky na Sebíka moc nefungovaly, částečně jí nerozuměl a také se zdál unavený z toho, jak na něj pořád všichni mluví, něco chtějí a on neví o co vlastně všem jde..Nejčastější větou, kterou používali lidé kolem Sebíka bylo “ no tak slyšíš mě? Proč vůbec neposloucháš ?!”  A tak jsme do Klubíčka pozvali pedagožku ze Speciálně pedagogického centra, kde se věnují dětem s obtížemi sluchu. Vyšetření v SPC předcházela návštěva foniatrie, kde Sebíkovi seřídili a opravili naslouchadla, která dříve nechtěl nosit – vyšlo najevo, že je nenosil kvůli jejich špatné funkci! Díky navázané spolupráci s matkou Sebíka se podařilo navázat dobrý vztah s paní učitelkou z SPC, kde nakonec došlo k úspěšnému zapsání do speciální MŠ. Sebík dostal novou šanci na porozumění světu kolem sebe, v nové školce si snáze našel nové kamarády, kteří mají podobné obtíže se sluchem jako on. Na správnou funkci sluchadel a celkový rozvoj Sebíka nyní dohlížejí dvě speciální pedagožky, které mají s matkou Sebíka velmi dobrý vztah. Zjistili jsme, že navázání vztahu s budoucí paní učitelkou jsou pro rodinu a dítě zásadní! Na základě dobré spolupráce a aktivizace matky došlo k velkému pokroku a zdá se, že Sebík bude jednou velmi dobře připravený na vstup do základní školy.