Simona (19) a Pepa (20)- Pomoc při umístění syna do jeslí

3
Úno

Simona a Pepa jsou dlouhodobými uživateli NZDM Bedna a využívají terénní i ambulantní formu službu. Často řeší s pracovníky nepříznivou situaci, která se týká jejich osobního života. Vzhledem k brzkému rodičovství musela Simona přerušit studium. Po individuálních kontaktech s pracovníky vyjádřila potřebu vrátit se zpět do školy. Z dalších rozhovorů vyplynulo, že partneři nemají dostatečné množství financí, aby si mohli dovolit platit studium a zároveň zařídit potřebné hlídání pro svého syna. Pracovníci partnerům nabídli pomoc při řešení finanční podpory, s vyhledáváním potřebných informací a následném vyřizování všech náležitostí týkající se Simonina návratu do školy, včetně zajištění předškolního vzdělávání pro jejich syna. Simona byla podpořena v pokračování ve studiu a úspěšně nastoupila do druhého ročníku střední školy. Za pomoci pracovníků našla odpovídající zařízení pro předškolní děti, kam zapsali jejího syna do pořadníku. Po měsíčním čekání byla Simona informována o možném přijetí syna do zařízení. S doprovodem pracovníka proběhla informační schůzka v daném zařízení, kde si Simona vyřídila potřebné formuláře. Pracovník byl přítomen pouze v roli doprovodu, kdy dal prostor Simoně, aby zvládla veškeré náležitosti vyřídit samostatně. V případě potřeby, když by si nevěděla rady, mohl do diskuze vstoupit. Po úspěšné schůzce byl jejich syn do předškolního zařízení přijat. Oba uživatelé jsou spokojení. Simona má dostatek času na své studium a Pepa má možnost dále docházet pravidelně do zaměstnání.