Soustředění Fotbalu pro rozvoj na chatě – aktualita z NZDM Pixla