Společně k maturitě – příběh z COM.PASS

9
Led

Začátkem října se na pracovnici obrátil dlouholetý klient Honza (19 let), který už poslední dobou
nebýval tak často v kontaktu jako dříve. Ten seznámil pracovnici se svou přítelkyní Kamilou (18 let),
která by měla zájem zapojit se do projektu Retrostipendia, se kterými měl i on sám dobrou
zkušenost a tak jí o něm řekl. Během několika schůzek, se pracovnice seznámila s
přítelčinou situací a Kamila stala klientkou TP COM.PASS. Poté se rámci jejího
individuálního plánu sepsala žádost a anamnéza, která byla po chvíli schválena
koordinátorkou projektu Retrostipendia a s novou klientkou tak byla podepsána smlouva o
poskytování stipendií. Od října do ledna budou probíhat minimálně jednou měsíčně schůzky,
které se budou týkat školy a dodržování podmínek, které vedou k získání stipendií, pokud
Kamila všechny dodrží, od února ji budou moci být stipendia vyplácena. A to především díky
aktivnímu zapojení všech zúčastněných – tedy klientce Kamile, pracovnici TP COM.PASS,
koordinátorce projektu retrostipendií a klientčinu partnerovi.
Nejdůležitějším cílem spolupráce je finanční podpora klientky, která povede k dokončení
střední školy a úspěšné zvládnutí maturity. S partnerem Honzou se osamostatnili a bydlí
sami v nájemním bytě. Aby vše finančně zvládali dochází klientka na dvě až tři brigády ke
škole. Partner pracuje na plný úvazek a plní si veškeré povinnosti.
Díky častým a společným schůzkám může pracovnice TP COM.PASS s klientkou řešit
všechny situace, které nastanou ihned a nenechat je přerůst do větších nesnází. Také velmi
pomohl dobrý dlouholetý vztah mezi pracovníky programu a Honzou, který v ně měl důvěru.
Ve spolupráci zatím nenastaly žádné potíže, pokud to půjde dále po novém roce začne
klientka čerpat stipendium a finančně se jí uleví. Bude mít více času na školu a podporu v
pracovnici, která ji může doprovázet v řešení situací, jenž by jinak mohly vést až k zanechání
studia.
Mgr. Petra Káčerková, Terénní pracovnice TP COM.PASS, kacerkova@ponton.cz , 774
433 395