Společné terénní služby pro uživatele marihuany: NZDM Bedna a Magdalena o.p.s.

9
Čvc

V Příbrami je několik služeb, které jsou určeny pro děti a dospívající, NZDM Bedna je jednou z nich. Magdalena o.p.s. je služba určená uživatelům návykových látek, případně lidem závislým i jejich rodinným příslušníkům. Přestože se cílové skupiny služeb liší, mají i společné pole působnosti. Spolupráce obou sociálních služeb funguje několik let, pracovníci Magdaleny uskutečnili několik programů věnovaných primární prevenci v NZDM Bedna, proběhlo školení pracovníků NZDM věnované seznámení s návykovými látkami, s aktualitami v této oblasti, probíhá předávání kontaktů klientům NZDM a případně jejich doprovody za pracovníky Magdaleny. Spolupráce je intenzivnější a více oboustranná od doby, kdy při NZDM Bedna vznikla terénní forma služby a v Magdaleně začal projekt zaměřený na uživatele marihuany. Obě služby pracují s mladými lidmi, a protože je marihuana poslední dobou poměrně rozšířenou drogou, vyvstala potřeba pravidelné spolupráce. Od října 2017 začaly probíhat jednou až dvakrát za měsíc společné terénní služby, kdy se dvě smíšené dvojice pohybují současně po městě. Celkem proběhlo 22 takových služeb a další jsou naplánované. Výhodou tohoto modelu je pokrytí velké části města, přímé seznamování terénních klientů NZDM s návaznou službou, seznámení pracovníků NZDM s potenciálními novými uživateli (pracovníci Magdaleny jsou známí mezi mladými díky programům primární prevence na ZŠ). V neposlední řadě dochází k výměně praktických zkušeností mezi pracovníky obou zařízení, především je možné pozorovat přístup ke klientům, styl práce, všímat si rozdílů a učit se nové dovednosti.