SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (2014)

29
Zář

Projekt Jsem Ready! při své činnosti spolupracuje s kurátory pro mládež (výjimečně také s kurátory pro dospělé). Ti často zprostředkovávají spolupráci mezi klienty a projektem. Možnosti projektu JR! slouží jako „prodloužená ruka“ činnosti kurátorů. Hlavním důvodem je fakt, že se klient s kurátorem při četnosti a jistému „institucionálnímu odstupu“ nedostane v navázání vzájemného vztahu a důvěry tak daleko, jak umožňuje činnost pracovníkům projektu JR! Následná spolupráce a pozitivní působení na klienta je poté snazší.

Jedním z příkladů je pozvání pracovníka JR! ze strany kurátorky pro mládež na případovou konferenci klienta, opouštějícího výchovný ústav. Pracovník se zhostil role mediátora a potencionálního poradce klienta při jeho následných krocích. Pracovník během konference poskytl několik odborných odpovědí na dotazy týkající se budoucích opatření a podpory klienta. Z konference vzešla dlouhodobá spolupráce mezi klientem, jeho rodinou a sociálním odborem v příslušném místě. Dobrá spolupráce je potvrzována pravidelnými schůzkami mezi klientem a pracovníkem JR! v prostorách Městského úřadu, kde je poskytnuta místnost a potřebné zázemí. Výhodou této spolupráce je možnost rychlých vazeb mezi všemi stranami s důrazem na co nejefektivnější řešení práci s klientem.