SPOLUPRÁCE S RODINOU (2014)

29
Zář

Pracovník projektu JR! se zúčastnil případové konference chlapce opouštějícího VÚ, v roli mediátora. Klientův odchod ze zařízení a jeho plánovaný návrat do rodiny byl posuzován z hlediska rodičů s velkými obavami. Samotná matka váhala, zda má vystavit zbytek rodiny rizikovým situacím, které společné soužití se synem přicházejícího z VÚ nutně přinese. Syn se navíc zdál být k tomuto kroku nedostatečně motivován, sám nedokázal vyjádřit plán, svých budoucích životních kroků. Ve škole nemá výraznější problémy, potíží z hlediska dokončení oboru je opět chybějící motivace a prakticky nulová představa výhod pro budoucí život, plynoucí z dokončení školy.

Následně byl utvořen kontrakt mezi klientem, jeho rodinou, sociálním odborem a službou JR!, o vzájemné spolupráci. Byl utvořen plán pravidel, kterých se budou členové rodiny (včetně chlapce) striktně dodržovat. Nastavení pravidel bylo kompromisní, částečně vyhovující oběma stranám. Kompromisnost zároveň otevřela prostor pro trénink z hlediska komunikace, předcházení konfliktním situacím a posílila prostor pozitivnímu jednání ze strany klienta.

Při pravidelných schůzkách s pracovníkem byla dílčím způsobem nastartována motivace klienta k dokončení studijního oboru. Klient začal analyzovat výhody a nevýhody obou variant. Veškeré kroky a domluvy byly konzultovány s matkou, docházelo tedy k okamžitým zpětným vazbám, které následně pomáhaly utvořit efektivní rámec spolupráce. Výsledkem působení bylo zjištění, že pokud má klient prostor vyjádřit svůj názor, motivaci a obavy, lze s jeho energií pozitivně nakládat a přeměnit ji v činy, které lze vyjádřit jako prospívání v rodině, kde může vykvétat jeho mužská role (pomoc otčímovi s praktickou činností v domě, matce s mladšími sourozenci, radou jako dospělého, relevantního člena domácnosti).