Trénink – první zátěžový pobyt se vydařil

16
Srp

Ve dnech 12. – 18. 7. 2019 proběhl první zátěžový pobyt v rámci projektu Trénink. Deset účastníků ve věku 15 – 20 let čelilo různým překážkám při pobytu v přírodě.

Všichni nejprve strávili dva dny na zámku v Trhanově, kde se věnovali týmovým aktivitám, nácviku prví pomoci a teoretické přípravě na přežití v divočině. Poté se už o sebe museli postarat přímo v lese. Naučili se rozdělávat oheň, filtrovat vodu, postavit si přístřešek, samy si uvařit apod. U účastníků byl kladen důraz na uvědomění si svých limitů, vlastností a poznání nového způsobů řešení problémů. Každý se musel překonat. V rámci připravených aktivit docházelo k rozvoji sociálních dovedností, které jsou nutné sociální začleňování, realizaci trhu zaměstnání a zvyšování vzdělávání.