Ukončení projektu Jsem Ready

1
Čvc

K 30.6.2015 byl ukončen projekt Jsem Ready. V rámci tohoto projektu bylo podpořeno 145 dětí a mladých lidí, kteří jsou,nebo byly v ústavní výchově. Na základě zpětných vazeb od těch, kteří s námi spolupracovali, věříme, že jsme odvedli dobrou práci a mladým lidem pomohli při jejich startu do života bez ústavního zařízení. Celkem jsme spolupracovali s 9ti zařízeními a toto je názor zástupce jednoho z nich:

„S organizací Ponton spolupracoval náš dětský domov již v minulých letech, v letošním školním roce se tato spolupráce zintenzivnila. Zapojili jsme se do projektu Jsem Ready!, využíváme především nabídku seminářů. Jednotlivé semináře jsou pro děti a mladé lidi přínosné, získají zde mnoho užitečných informací. Lektoři jsou velice ochotní, vstřícní, jednotlivá témata mají přehledně a dobře zpracovaná, dětem vše podrobně vysvětlí, zodpoví všechny dotazy. Přínosem je i to, že jsou tyto semináře bezplatné. Spolupráci hodnotím velmi kladně.“

Mgr. Blanky Kletečkové, pracovnice DD Domino

 

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK