Ukončování, ne jen konec

13
Pro

Kontaktní práce probíhá vždy na základě vztahu mezi pracovníkem a klientem. I když tento vztah zůstává profesionální a má své jasné hranice, může být zároveň velmi intenzivní. A pokud trvá roky, je pochopitelné, že v životě klienta může jít o jeden z velmi důležitých vztahů. Proto se vyplácí nepodcenit ukončení, které, pokud není zvládnuté, může být zraňující.

Nejdříve příběh, který se v NZDM Bedna každoročně opakuje s klienty, kteří oslavili své dvacáté narozeniny. Letos se týká i Martina.

Martin patří ke klientům, kteří v průběhu využívání služby vyrostli z malých dětí v dospělé osoby. Když se sečtou dohromady všechny dny, které na klubu strávil, dostaneme se blízko číslu 400. Je pochopitelné, že právě zde je potřeba konec dobře naplánovat. Martin si přál si během našich setkání především povídat si o tom, co s námi zažil, jaký byl jeho příběh v NZDM Bedna. Procházeli jsme společně jeho kartu, filtrovali různé výkony, sledovali jejich množství a obsah, prošli všechny individuální plány. Vzpomínali jsme spolu na jeho klíčové pracovníky*, kterých bylo celkem 5, na výlety, kterých se zúčastnil (přespávačka pod stanem, výlet do Prahy do kina, výlet do Plzně na taneční soutěž…), na situace, které mu utkvěly v paměti na mnoho let (rvačka s jiným klientem před klubem, program o kouření a spoustu dalších). Nějaký čas v rámci těchto setkání byl věnována i plánům do budoucna. Na závěr posledního setkání dostal „Bedničku“ se vzkazy od pracovníků a napsal vzkaz do kroniky.

Příběh doplním metodicky: v našem NZDM se tématu ukončování věnují klíčoví pracovníci ve dvou rovinách. Průběžně tím, že svému klíčovému klientovi každoročně při revizi smlouvy připomínají věkovou hranice pro konec využívání služby. To je férové v tom, že je ukončení pro klienta jasné a předvídatelné. Druhou fází je samotné ukončování, jehož detaily mohou být s klientem naplánovány při poslední revizi smlouvy. Podle přání klienta proběhne jedno či více setkání. Pravidlem je, že setkání jsou individuální, v soukromí. Součástí ukončení je i „rituál“, kdy klient dělá zápis do kroniky NZDM Bedna. Dále předání kartičky „Bedničky“, na které je z jedné strany kontakt na službu a z druhé strany místo, kam každý z pracovníků napíše vzkaz či přání klientovi do života. A snad jen pro doplnění – klientům vždy opakujeme, že i když pro ně v určitém ohledu služba není, vždy se na nás mohou obrátit, když budou potřebovat, můžeme jim třeba doporučit návaznou službu. A v neposlední řadě je vždy rádi uvidíme.

A na závěr Martinův vzkaz v kronice NZDM Bedna: „Jsem rád, že jsem vkročil do těch dveří a užil jsem si s váma hodně! Doufám, že na mě nezapomenete, já na vás NE!“

*Poznámka: klíčového pracovníka si vybírá klient sám, je to ten z pracovníků, ke kterému má nejblíž. Klíčový pracovník podrobně sleduje klientův příběh v čase, ví o něm nejvíc a nejvíc se o něj zajímá, snaží se s ním být co nejvíc v kontaktu, individuálně plánuje a je mu průvodcem.