Usnadnění vstupu dětí do nového prostředí a kolektivu dětí (2013 – 2014)

18
Zář

Na začátku školního roku 2013/14 nastoupilo do programu 8 nových dětí, z toho 2 děti měly poměrně složitý adaptační proces na nástup do nového prostředí mimo svou rodinu a do většího dětského kolektivu. Projevy této pro děti náročné změny byly např. neustávající pláč, stranění se dětem, vzdor apod. Pomocí pedagogických zkušeností a metod vzdělávacího programu Začít spolu jako je umožnění přístupu rodičů do programu a postupný proces adaptace – pomalé prodlužování pobytu dítěte, konzultace situace s rodinou a dále společné vytváření pravidel s dětmi, sdílení pocitů v ranním kruhu, budování vzájemné podpory mezi dětmi atd. se podařilo dětem úspěšně vstoupit do předškolního programu v poměrně  krátké době.