Výběrové řízení – 3 pracovníci do projektu Klubíčko od 1.9.2016