VYJEDNÁNÍ PŘECHODNÉHO BYDLIŠTĚ MIMO VÚ: Klient David (r. 2014)

29
Zář

S klientem byla navázaná spolupráce již během víkendových pobytů. Již tam jí David vyprávěl o své situaci. Do ústavu se nedostal z výrazně závažného důvodu, a díky tomu, i dobrému chování, mu kurátor přislíbil podmínečné propuštění. David navíc nebyl mezi ostatními žáky výchovného ústavu oblíben, což zvyšovalo jeho motivaci k získání podmínky. Klient však nevěděl, co má dále ve věci dělat, a požádal nás o podporu při vyjednání podmínečného propuštění. Pracovnice se souhlasem klienta nejprve ověřila tyto informace u jeho kurátora. Podmínkou byla docházka do původní školy v místě bydliště a nástup do domova mládeže. S podporou pracovnice si tyto záležitosti klient vyjednal a byla podána žádost o přechodné ubytování mimo výchovný ústav, která byla následně schválena.

Spolupráce s Davidem pokračovala i po opuštění výchovného ústavu, kontakty probíhaly jak telefonicky, tak osobně v místě bydliště klienta. David řádně plnil školní docházku, dalším tématem však byly rodinné vztahy. I tyto problémy se nakonec podařily překonat.