Zahraniční stáže – aktualita z NZDM Pixla

Zahraniční stáže – aktualita z NZDM Pixla
12
Říj

„Sdílení dobré praxe napříč zeměmi srdečně doporučuji“

#streetwork #magicwand
Díky stážím ČAS jsem v cizině načerpal mnoho zkušeností, které jsme mohli zařadit do repertoáru metod naší práce v Plzni. Jednalo se nejen o aktivity, které jsme začali používat v přímé práci s klienty, ale také o principy obhajoby naší práce před veřejností a stakeholdery.

Zkušenost z portugalské organizace Moinho da Juventude nám pomohla si uvědomit, že v našich lokalitách nemůžeme pracovat jen s úzce vymezenou cílovou skupinou, ale že potřebujeme pro naši komunitu služby, které by zajištovaly věkovou návaznost.

Provozujeme „školku“ Klubíčko, dětem a mládeži se věnujeme  v NZDM Pixla a v NZDM Bedna, mladé dospělé a mladé rodiče uvítáme v terénním programu Com.pass a dospělým rodičům pak nabízíme projekt Trénink.

Do naší praxe s klienty jsme ze zahraničí přenesli celou řadu aktivit a technik podporujících spolupráci, inkluzi nebo komunikaci. Například: Divokou řeku, Pozitivní zprávu, Fotbal pro rozvoj, Chalking (křídování), výrobu sedaček z pneumatik, zapojení do prezentace nestátních neziskovek na festivalu Na Ulici, tematicky rozdělený zásobník filmů, využití HR balíčků (kondom,filtr, vizitka) pro navazování kontaktů v terénu, využití grafiky a vizuálních prvků a mnoho dalšího.

V našem týmu jsme se však shodli, že nejlépe hodnotíme a nejvíc využíváme “Question cards”, které jsme si vyrobili dle slovinského vzoru a interně je pojmenovali jako “anamnestické karty”. Tato pomůcka je použitelná s kýmkoli, kdekoli a kdykoli. Karty, které si klienti losují, obsahují skvěle formulované otázky, od prostých typu “Které jídlo máš nejraději?” nebo “Jaký předmět ve škole tě nejvíc nebaví?”, až po filozofické, jdoucí do skutečné hloubky, jako např. “Jak bys chtěl/a, aby na tebe ostatní vzpomínali?” nebo “Vybral/a by sis raději zdravé tělo nebo zdravou mysl? A proč?”. Klienty tato aktivita neuvěřitelně baví a nám často pomáhá je více poznávat a otevírat i velice intimní témata.

Další implementovanou aktivitou, kterou rádi využíváme je “Spider web”. Jde o aktivitu, kdy má skupina za použití gumičky a provázků za úkol přesunout míček z bodu A do bodu B, přičemž musí spolupracovat a vzájemně komunikovat. Každý má jeden provázek a společně ovládají gumičku do které chytnou míček. Tato aktivita se dá také dále upravovat a měnit (například přesouvat jiné předměty nebo hrát beze slov).

Aktivita Spider Web s klienty v ČR

Stáže pro nás nejsou jen o jednostranném čerpání zkušeností, naše zahraniční kolegy jsme zároveň obohatili našimi vlastními metodami. Velké nadšení sklidily naše aktivity “Brigáda nanečisto”, kde klienti, kteří ještě nemohou legálně pracovat, získávají pracovní návyky skrze brigádu (úklid veřejného prostoru) a kompetence, které využijí v budoucím pracovním procesu (výběrové řízení, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance, interakce se zaměstnavatelem a kolegy, etc.).

Další aktivitu, kterou jsme sdíleli, byl koncept “Zátěžových pobytů”. Jedná se o letní tábor v přírodě bez jakéhokoli zázemí moderního světa. Klienti tak zažívají nepohodlí bez elektřiny, internetu, tekoucí vody a musí si sami zajistit vše potřebné pro přežití v lese – tedy přístřeší, oheň, filtraci vody, vaření, hygienu. Tím jsou posilovány volní vlastnosti skrze překonávání vlastních limitů a diskomfortu.

Za nejcennější považuji vždy sdílení dobré praxe napříč zeměmi, které se do projektů zapojují, poznávání a srovnávání jejich kulturního, politického a sociálního backgroundu pro práci a také navázání kontaktů a vztahů s lidmi z celé Evropy, kteří ve své práci sledují stejný cíl – pomáhat mladým lidem v jejich složitých životních situacích.

Zahraniční výjezdy a stáže všem kolegům srdečně jen doporučuji.

Michal Beneš, NZDM Pixla, Ponton, z.s. v Plzni

Původní článek zde:
https://streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3553/michal-benes-ponton-plzen-sdileni-dobre-praxe-napric-zememi-srdecne-doporucuji?fbclid=IwAR103Cfw6wCjYeAcsPwWDF18tlIKZsj7Uvk28_qEdJeteMkZi0Pkr7WFryA