Zlepšení situace v rodině (2013)

18
Zář

Po oslovení pracovnice OSPOD jsme do projektu přijali dvě děti. Nástup dětí byl upřednostněn ze závažných rodinných důvodů, kdy se matka dětí musela náhle přestěhovat do Plzně pro týrání partnerem, neboť v blízkosti partnerova bydliště docházelo k opakovanému kontaktu s následky. Děti byly z této situace (hádky rodičů, stěhování, změna kolektivu) v nestabilním psychickém stavu, kdy starší reagovalo agresivitou k matce a mladší celkovým uzavřením. Matka měla v péči ještě třetí dítě, z důvodu rychlého stěhování nepobírala žádné sociální dávky a neměla ani jiný příjem, neboť byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Současně se nepodařilo dvě mladší děti umístit do MŠ, neboť se rodina přestěhovala až po zápisech do MŠ. Obě děti jsme v projektu PVP Klubíčko umístili, podpořili matku v její situaci (motivace, sociální poradenství). Matka i přes závažné problémy aktivně spolupracovala, jak na stabilizaci sociální situace rodiny, tak v oblasti podpory svých dětí a děti se účastnily všech doprovodných akcí programu. Pracovnice Klubíčka děti intenzivně podporovaly v adaptaci na nové prostředí, kolektiv dětí, ale i změnu v rodinném životě. Matka začala také docházet s dětmi k psychologovi.  Obě děti se i přes velkou zátěž postupně zapojily do dětského kolektivu a také začaly respektovat pravidla třídy a autoritu pracovnic. S matkou byl uzavřen Plán spolupráce s rodinou, kde byl definován společný cíl v nápravě výslovnosti staršího syna a to zejména z důvodu nástupu do ZŠ. Chlapci byla diagnostikována dyslálie multiplex, dlouhodobě se v oblasti řeči chlapci nikdo nevěnoval a s ohledem na jeho věk by mohlo toto zásadně ovlivnit jeho školní úspěšnost. Během měsíce a půl chlapec v rámci logopedické péče Pvp Klubíčko (klinický logoped a řečový preventista Pvp Klubíčko) dosáhl výborných výsledků, zvládl nápravu pěti hlásek a jeho řečové dovednosti se celkově zlepšily. Matka se po celou dobu aktivně podílela na procvičování v domácím prostředí a na konci měsíce června se matka na doporučení Pvp Klubíčka osobně zkontaktovala s klinickou logopedkou a zůstává s chlapcem i v její péči i nadále. Matka si mohla vzhledem k zajištění dětí v předškolním programu najít práci a nastoupit do zaměstnání. Starší ze dvou sourozenců byl v rámci projektu MMP OSS vybaven aktovkou a školními potřebami k nástupu do 1 třídy ZŠ. Situace rodiny se celkově stabilizovala.